• A cidade grega
-Cuestionario sobre a Historia lendaria de Roma


  • Xeografía de Grecia

  • Romanización-Itálica

-Información sobre Grecia
-Información sobre Roma
-Vestidos

  • A Casa grega

  • A casa romana

  • Vida cotidiana


http://s3.amazonaws.com/ppt-download/aspectosdavidacotiennagreciaeromaantigas-100419030504-phpapp01.ppt?Signature=hrVU2%2BqyYIpCgHGbYBYf2voDMO4%3D&Expires=1271691727&AWSAccessKeyId=AKIAJLJT267DEGKZDHEQ
O tema desenvolvido

-Cuestionario sobre a familia
-Cuestionario sobre a educación
-Cuestionario sobre a alimentación

-Cuestionario sobre ocio e espectáculos


Sociedade
  • O teatro grego
  • Páxina interactiva da Historia de Roma (inglés)

  • Sociedade grega

Grecia
View more documents from Enrique Camus.

  • Arte grego
  1. Escultura

2. Arquitectura ( e algo de escultura)